The Secret Circle - Spoilers

The Secret Circle // Spoiler k finále

25. dubna 2012 v 16:23 | píše Eve
Smrt se pomstí v Chance Harbor! "Bude to šokující" řekl výkonný producent Andrew Miller. "Nikdo není v bezpečí, minulost nakonec dosáhne součastnost" "Když už mluvíme o minulosti, příběh Johna Blackwella bude odhalen, a Cassie se ocitne v situaci, kdy bude nucena volit mezi rodinou, která se vztahuje krví a rodinou, která je vázána čarodějnictvím, "říká Miller. "Cassie bude muset dokončit to, co její matka nebyla schopna udělat před 16 lety."

Death Strikes at Chance Harbor! "There will be shocking to the dead end," said executive producer Andrew Miller. "No one is safe now that the past finally reaches the present day." "Speaking of the past, the story of John Blackwell will be revealed, and Cassie put in a position where it will be forced to choose between the family which is related by blood and the family to which she is bound by witchcraft, "says Miller. "Cassie will have to finish what his mother was not able to do 16 years ago."

The Secret Circle // Spoiler pro závěrečné epizody

24. dubna 2012 v 15:14 | píše Eve
Teka L: Prosím, řekněte mi, co máte za novinku pro závěrečné epizody TSC.
E! Online: Upřímně doufáme, že vaše oblíbené postavy používat bezpečnostní pásy, protože jsme slyšeli, že existují auta, která se chystají srazit na Chance Harbor. Připoutejte se, hoši!

Teka L: Please tell me you have something on the episode of the final TSC.
E! Online: We sincerely hope that your favorite characters wear their seat belts because we heard that there are some cars that are about to collide at Chance Harbor. Buckle up, boys!

The Secret Circle // Cassie’s Mysterious Father John Blackwell

16. ledna 2012 v 15:49 | Vampire´s Girls...píše ♥katie♥
Cassiin tajemný otec John Blackwell, přichází do Chance Harbor!
Joe Lando byl využit do role Blackwella, jehož původní jméno v LJ Smith knižní edici byl John Black, bývalý člen Kruhu před mnoha staletími, který byl zabit jeho vlastním klanem poté, co začal využívat temnou magii.

V CW seriálu The Secret Circle je Blackwell popisován jako velící, tajemný a mocný čaroděj s mnoha nepřáteli. Vrátí se do Chance Harboru v epizodě 1x15 "Return"(Návrat), bude tvrdit, že je jiný člověk, a rozhodne se chránit Cassie a její kruh.

The Secret Circle // Spoiler: Co bude dál?

13. listopadu 2011 v 9:19 | Vampire´s Girls...píše ♥katie♥

KDO je další BLACKWELL dítě? :: Těsně před Taking Off, Lovec čarodějů Isaac spouštěl bomby: Je tu další potomstvo v kruhu Blackwellů! Takže ... to musí být Faye, ne? Koneckonců, byla její matka posedlá Blackwellem a tmavovlasá holka má talent pro míchání se do potíží. "Vznik druhého potomka Blackwellů bude odhalena v pravý čas," Miller dráždí: že Faye bude i nadále frustrovaná schopnostmi Cassie tak začne dělat sólo magii. "Faye pojede hledat alternativní způsoby, jak se oddělit od skupiny a najít sílu na vlastní pěst, která bude mít pravděpodobně strašné následky pro ostatní lidi."

Je JOHN BLACKWELL ještě naživu? :: Mohl Cassiin otec skutečně přežít požár před 16 lety? A může se objevit? Miller je o tomto tajemství opatrný také, ale slibuje: "uvidíte víc o jeho zázemí, a přesně to, co se s ním stalo" V budoucích epizodách. Miller bude mít všechny znaky na "zajímavých a tmavých místech."

The Secret Circle Spoiler : Will Melissa get kidnapped on Halloween?

13. října 2011 v 17:09 | Vampire´s Girls...píše Damie
Bude Melissa unesena na Halloween?
Říka se, že "gang" tajemného kruhu strávi Den všech svatých pravým čarodějným způsobem - tím že půjdou na Halloween. Samozřejmě, opilý teenagery, halucinogenní bylinky a kostýmy nikdy nebudou dost dobrý a Melissa nakonec bude unesena pryč ze zábavy tajemným mužem převlečeným za prase.

Will Melissa get kidnapped on Halloween?
Rumor has it that the The Secret Circle gang spend All Hallows Eve in true witchy fashion by going to a Halloween party! Of course, drunken teens, hallucinogenic herbal remedies and costumes are never a good combo, and Melissa ends up being whisked away from the fun by a mysterious man dressed like a pig.

The Secret Circle Spoiler : Why is Adam with Diana?

3. října 2011 v 17:29 | Vampire´s Girls...píše Lucy*
Proč je Adam s Dianou?
"Kluk totálne visí pohledem na Cassie" říká Thomas Dekker. "Jak budeme více skoumat vztah Adama a Diany, zjistíme proč jsou spolu, jak dlouho jsou spolu a z jakých důvodů." Dekker říká, že Cassin příjezd do města - a okamžité sympatie k Adamovi - je tak trochu smutný, protože on a Diana jsou v pohodlí, na jednoduchém míste, ale je tady ten duchovní vliv, který se děje (kolem Adama a Cassie) a je těžké to ignorovat. Kromě toho se může změnit. Jak Dekker radí: "Možná, že se Diana začne tahat s někým jiným ve skupině?"

Why is Adam with Diana?
"Dude seems totally into" says Thomas Dekker, "As we get to explore more of [the Adam/Diana] relationship, you'll see why they're together, how long they've been together and for what reasons." Dekker says that Cassie's arrival in town - and immediate draw to Adam - is "kind of a sad thing because he and Diana are in a comfortable, easy place, but there's this spiritual pull that's happening that is hard to ignore." Besides, the tables could eventually be turned. As Dekker hints, "Maybe Diana has that [pull] with somebody else in the group?"

The Secret Circle // Diana with her Father ?

28. září 2011 v 20:29 | Vampire´s Girls...píše Eli
CZ : Objevil se nový spoiler
trsarina777: Kdy uvidíme v The Secret Circle více scén mezi Dianou a jejím otcem Charlesem?
Domníváme se, že to objetí v minulé epizodě se nepočítá? OK. Povídali jsme si se Shelley Hennig, která říká, že brzy uvidíme, jak vztah Diany a jejího otce Charlese (Gale Harold) vypadá. "Z toho, co jsem viděla, mají velmi hezký vztah a jsou si ve skutečnosti velmi blízký od doby, co umřela Dianina matka. Řekla bych, že mají velmi dobrý vztah, ale oba dva před sebou shovávají tajemství."

EN : I found one new spoiler
trsarina777: When will we see a Charles/Diana scene in The Secret Circle?
We guess that hug in last week's episode didn't count? OK, then! We chatted with Shelley Hennig who says we'll see pretty soon what the relationship between Diana and her father (Gale Harold) is like. "From what I've seen, they do have a really good relationship and they actually are very verbal with each other about the loss of her mother. I'd say they have a pretty close relationship but both of us are hiding secrets from each other."

The Secret Circle // Spoiler about 6th Epsiode

12. srpna 2011 v 9:29 | Vampire´s Girls...píše Eli
CZ : Cassie (Brittany Robertson) si jde vyzvednout ranní noviny a potká mladého Billyho. Okouzlí jí svým šarmem a pozve jí na rande. Cassie souhlasí a Billy řekne, že jí vyzvedne později.
Později potká Billy v loděnici svou starou kamarádku Faye (Phoebe Tonkin) , se kterou se v minulosti zapletl. Lituje své chyby a přál by si, aby se tehdy věci odehrály jinak.
V noci se Adam (Thomas Derek) snaží dostat do svého auta ale Billy si s ním potřebuje promluvit. Mají argument na Dianu. Billy použije kouzlo, kterým Adama zmrazí.

EN :Cassie (Blake), played by Brittany Robertson is about to get the morning paper, a new guy named Billy shows up. He infects her with his charm and asks her for a date. She passes but he doesn't accept that and says he will pick her up later.
Later in the Boathouse, Billy meets his old friend Faye (Chamberlain) played by Phoebe Tonkin. The two were romantically involved in the past. He regrets his mistakes and wishes things played out differently.
At night, Adam (Conant) played by Thomas Dekker is about to get in his car but Billy wants to talk with them. They have an argument about Diana. Billy uses a spell which makes Adam freeze.

The Secret Circle 1x01 Pilot // Information

21. července 2011 v 12:11 | Vampire´s Girls...píše ♥katie♥
Cassie Blakeová byla normální mladá holka - dokud její matka Amelia nezahynula při údajně nešťastném požáru. Osiřelá a zarmoucená Cassie se nastěhuje k její milované babičce Jane do krásného malého města Chance Harbor ve státě Washington, které její matka před mnoha lety opustila a kde se zdá, že místní obyvatelé toho o Cassie ví víc, než ona sama. Když Cassie začíná poznávat své nové spolužáky ze střední školy, jako například dobromyslnou Dianu a jejího krásného přítele Adama, napjatého samotáře Nicka nebo protivnou Faye a její pobočnici Melissu, začínají se dít podivné a děsivé věci. Když jí noví kamarádi vysvětlí, že pochází z rodu mocných čarodějnic a že čekali na Cassie, aby se k nim přidala a dokončila tak novou generaci Tajného Kruhu, Cassie jim odmítá věřit - dokud jí Adam neukáže, jak využít její neuvěřitelné magické schopnosti. Ale potom Cassie objeví vzkaz od její matky schovaný ve staré knize kouzel v její bývalé ložnici a pochopí svůj opravdový, nebezpečný osud. Cassie a ostatní zatím nevědí, že ve hře jsou i zlé síly, které můžou mít co dočinění s dospělými ve městě, počínaje Dianiným otcem a Fayinou matkou - a také to možná znamená, že smrt Cassiiny matky možná nebyla tak docela nehoda.
 
 

Reklama